Střechy na klíč
David Brož
tel.: +420 721 469 904
e_mail: david@strechybroz.cz
IČO: 711 51 052

100% střecha od nás pro Vás, od podzednice po hromosvod
Perfektní vzhled - 100% kvalita

Galerie referenčních fotografií


Překlad střechy rodinného domku v Křešíně

Klempířské práce ve zlaté uličce

Veškeré zde uváděné práce provádíme i nad volnou hloubkou
za pomocí horolezecké techniky.

AAAPoptávka